Kemal USLU


Gazi Üniversitesi Fizik Lisans mezunu olan Uslu, 1981 yılında başladığı kamu görevinde sırasıyla TEK, TEAŞ ve TETAŞ’ta çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Kemal Uslu 1999 yılından itibaren elektrik piyasasının yeniden yapılandırılma çalışmalarında görev almış olup TEAŞ müşteri hizmetleri daire başkanlığında mevzuat ve tarifeler müdürü olarak görev yapmaktayken 2001 yılında kurulan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır.
2001 -2008 yılları arasında TETAŞ Enerji Satış Daire Başkanlığı, Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım Şirketinin Yönetim Kurulu Üyeliği ve TETAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Bilişim teknolojileri, Modelleme, Kısa ve uzun dönemli elektrik talep/fiyat projeksiyonları, Toptan/Perakende elektrik ticareti, Risk paylaşımlarının kontratlara yansıtılması, Düzenlemeye tabi tarifeler ve Proje değerleme fizibilite çalışmalarında uzman olan USLU halen 2009 yılında kurduğu mOdus Enerji Danışmanlık Şirketinin sahibi olarak elektrik piyasasında yatırımcılara danışmanlık hizmetleri sunmakta ve aynı zamanda 2010 yılından bu yana TOBB Enerji Meclisine de Danışmanlık yapmaktadır.

Enerji Yatırımları Danışmanlığı,
100 %
Fizibilite Etütleri, Analizler ve Raporlama
100 %
Proje Geliştirme ve/veya Mevcut Proje Değerleme
100 %
Teklif Hazırlama ve Danışmanlık
100 %
Kısa ve Uzun Dönem Marjinal Fiyat Tahminleri
100 %
Piyasa Analizi ve Toptan, Perakende Elektrik Ticaret Yönetimi
100 %
Mevzuat uygulamaları
100 %
Elektrik İthalat ve İhracat Yönetimi
100 %

Hizmetler

Temel Hizmetlerimiz (Elektrik Üretim, İletim, Dağıtım ve Ticareti)

Enerji Yatırımları Danışmanlığı,

ModusmOdus Enerji Danışmanlık elektrik üretim, dağıtım ve satışı konularında yerli ve yabancı yatırımcılara teknik/finansal fizibilite çalışmaları, piyasa ve mevzuat analizleri vb hizmetler sunmaktadır.

Fizibilite Etütleri, Analizler ve Raporlama,

mOdus Enerji Danışmanlık tarafından, yatırımcılara elektrik üretim, dağıtım ve ticaret konularında, teknik ve finansal fizibilite hazırlanmaktadır.

Proje geliştirme ve değerlendirme

Modus Enerji Danışmanlık, Türkiye elektrik piyasasındaki elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile iştigal etmeyi tercih ederek sektörde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara Proje Geliştirme konularına hizmet sunmaktadır.

Proje Geliştirme ve/veya Mevcut Proje Değerleme

mOdus Enerji Danışmanlık, Türkiye elektrik piyasasındaki elektrik üretim, dağıtım ve ticaret sektöründe yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara Proje Geliştirme konularında hizmet sunmaktadır.

Teklif Hazırlama ve Danışmanlık

mOdus Enerji Danışmanlık, Türkiye elektrik piyasasında yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara alım garantili ihalelerde teklif hazırlama aşamasında hizmet sunmaktadır.

Kısa ve Uzun Dönem Marjinal Fiyat Tahminleri

mOdus Enerji Danışmanlık, yatırımcılara proje aşamasında uzun dönemli, mevcut piyasa katılımcılarına ise kısa dönemli saatlik marjinal fiyat tahminleri modellemektedir.

Piyasa Analizi ve Toptan, Perakende Elektrik Ticaret Yönetimi

mOdus Enerji Danışmanlık, Fırsat maliyetlerini değerlendirmek, riskleri yönetmek, gelişen piyasa enstrümanlarına uygun ve hızlı pozisyon alma dinamizmine erişmek isteyen tedarikçilere piyasa analizleri ve elektrik satış fiyatı belirlenmesinde hizmet sunmaktadır.

Elektrik İthalat ve İhracat Yönetimi,

mOdus Enerji Danışmanlık, tedarik şirketlerine elektrik ithalat/ihracat süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Raporlar

Modus Enerji Danışmanlık, Türkiye'de elektrik enerjisi ile ilgili yatırım ve pazarlama konularında teknik danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.
01
...

Modus Price

2010 - 2020 Dark&Spark Spread

Base and Peak Load - 2020 2nd Half Forecast

tıklayınız
02
...

Modus Price

Modus Enerji

Model VeriTabanı ve Metodolojisi 2020

tıklayınız
03
...

TOBB Türkiye Enerji Meclisi

Modus Enerji

TOBB Türkiye Enerji Meclisi Sunumu

tıklayınız
04
...

Kış Puantı ve Talep Yönetimi

Modus Enerji

Kış Puantı ve Talep Yönetimi raporu

tıklayınız
05
...

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi

Modus Enerji

Yaz Puantı ve Talep Yönetimi raporu

tıklayınız

Contact Details

Modus Enerji Danışmanlık

Adres

Balgat mah. 1402 sok. No: 11/2
Çankaya/Ankara

Telefon

0505 467 05 58

E-posta

info@modusenerji.com